Jadwal Sholat Rāghistān

AF / Badakhshan / Rāghistān

Arah Kiblat Rāghistān

N E S W

Arah Kiblat Rāghistān

Arah Kompas: 243.7°
Arah Kiblat Rāghistān, Badakhshan: Arah Kompas: 243.7° Arah Yang Benar: 247.4°. Variasi Magnetik: -3.7°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Rāghistān Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Rāghistān, Raghistan, Raghistan District, raghstan, راغستان

Jadwal Sholat Khūnī-ye Lar-e Bālā, (Khuni-ye Lar-e Bala)
Jadwal Sholat Khūnī-ye Lar-e Pā’īn, (Khuni-ye Lar-e Pa'in)
Jadwal Sholat Wālik Darah, (Walik Darah)
Jadwal Sholat Sabz Chashmah
Jadwal Sholat Lēdur, (Ledur)
Jadwal Sholat Khālīchōt, (Khalichot)
Jadwal Sholat Duzd Darah
Jadwal Sholat Tājēl Darah, (Tajel Darah)
Jadwal Sholat Dasht-e Lakhsh
Jadwal Sholat Wur Sindur
Jadwal Sholat Galah Dur
Jadwal Sholat Wakhīndēw, (Wakhindew)
Jadwal Sholat Dahanah-ye Shālah Darah, (Dahanah-ye Shalah Darah)
Jadwal Sholat Wālik, (Walik)