Jadwal Sholat Wilāyat-e Baghlān

AF / Baghlan / Wilāyat-e Baghlān

Arah Kiblat Wilāyat-e Baghlān

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Baghlān

Arah Kompas: 245.3°
Arah Kiblat Wilāyat-e Baghlān, Baghlan: Arah Kompas: 245.3° Arah Yang Benar: 248.5°. Variasi Magnetik: -3.2°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Baghlān Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Baghlān, Wilayat-e Baghlan, Baghlan, Baghlan and Pulekhumri, Baghland and Pul-i-Khumri, Baghlān, Beghlan Province, Bāghlān, Pul-i-Khumri, Velayat-e Baghlan, Velāyat-e Baghlān

Jadwal Sholat Kōh-e Darah-ye Kandah, (Koh-e Darah-ye Kandah)
Jadwal Sholat Chahār Rāh, (Chahar Rah)
Jadwal Sholat Na‘lah-ye Gurgān, (Na'lah-ye Gurgan)
Jadwal Sholat Kalakān, (Kalakan)
Jadwal Sholat Shēr Qōlak, (Sher Qolak)
Jadwal Sholat Qal‘ah, (Qal`ah)
Jadwal Sholat Spaych
Jadwal Sholat Kōtal-e Chak Āw, (Kotal-e Chak Aw)
Jadwal Sholat Āb-e Bārīk, (Ab-e Barik)
Jadwal Sholat Darah-ye Ghōrī, (Darah-ye Ghori)
Jadwal Sholat Kōtal-e ‘Āshuqān, (Kotal-e 'Ashuqan)
Jadwal Sholat Palpāyah, (Palpayah)