Jadwal Sholat Wilāyat-e Bāmyān

AF / Bamyan / Wilāyat-e Bāmyān

Arah Kiblat Wilāyat-e Bāmyān

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Bāmyān

Arah Kompas: 245.2°
Arah Kiblat Wilāyat-e Bāmyān, Bamyan: Arah Kompas: 245.2° Arah Yang Benar: 248.3°. Variasi Magnetik: -3°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Bāmyān Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Bāmyān, Wilayat-e Bamyan, Bamian, Bamiyan, Bamyan, Bamyan Province, Bāmyān, Bāmīān, Velayat-e Bamian, Velāyat-e Bāmīān, wlayt bamyan, ولایت بامیان

Jadwal Sholat Jar-e Tabarghān Qōl, (Jar-e Tabarghan Qol)
Jadwal Sholat Siyāh Kōh, (Siyah Koh)
Jadwal Sholat Shakar Kushtah
Jadwal Sholat Kōy Kēnak, (Koy Kenak)
Jadwal Sholat Sar-e Rēg, (Sar-e Reg)
Jadwal Sholat Bōr Murdah, (Bor Murdah)
Jadwal Sholat Khar Khurdah
Jadwal Sholat Shahristān, (Shahristan)
Jadwal Sholat Naudzhu
Jadwal Sholat Bōr Murdah, (Bor Murdah)