Jadwal Sholat Wilāyat-e Jowzjān

AF / Jowzjan / Wilāyat-e Jowzjān

Arah Kiblat Wilāyat-e Jowzjān

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Jowzjān

Arah Kompas: 239.1°
Arah Kiblat Wilāyat-e Jowzjān, Jowzjan: Arah Kompas: 239.1° Arah Yang Benar: 242.9°. Variasi Magnetik: -3.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Jowzjān Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Jowzjān, Wilayat-e Jowzjan, Jawzjan, Jowzjan, Jowzjān, Jozjan Province, Shibarghan, Shiberghan, Velayat-e Jowzajan, Velayat-e Jowzjan, Velāyat-e Jowzajān, Velāyat-e Jowzjān

Jadwal Sholat Chōb Bash-e Kalān, (Chob Bash-e Kalan)