Jadwal Sholat Wilāyat-e Kābul

AF / Kabul / Wilāyat-e Kābul

Arah Kiblat Wilāyat-e Kābul

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Kābul

Arah Kompas: 248.3°
Arah Kiblat Wilāyat-e Kābul, Kabul: Arah Kompas: 248.3° Arah Yang Benar: 251.1°. Variasi Magnetik: -2.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Kābul Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Kābul, Wilayat-e Kabul, Cabul, Kabol, Kaboul, Kabul, Kabul Province, Kabuli provints, Kābol, Kābul, Provincia de Kabul, Velayat-e Kabol, Velayat-e Kabul, Velāyat-e Kābol, Velāyat-e Kābul, Vilojati Kobul, kaburu zhou, wlayt kabl, Вилояти Кобул, ولایت کابل, カーブル州

Jadwal Sholat Burjgaī, (Burjgai)
Jadwal Sholat Burjgaī Das̲h̲tah, (Burjgai Dashtah)
Jadwal Sholat Spīnah Pōzah, (Spinah Pozah)
Jadwal Sholat Z̲h̲īṟah Tīz̲h̲ah, (Zhirah Tizhah)
Jadwal Sholat Dasht-e Tay Alam
Jadwal Sholat Safēd Bīnī, (Safed Bini)
Jadwal Sholat Nāw-e Kārēz Sar, (Naw-e Karez Sar)
Jadwal Sholat Dilyowānū Ghās̲h̲ē, (Dilyowanu Ghashe)
Jadwal Sholat Wêchah Khwā Das̲h̲tah, (Wechah Khwa Dashtah)
Jadwal Sholat But Khāk Khwaṟ, (But Khak Khwar)
Jadwal Sholat Laṟamī Kunj, (Larami Kunj)
Jadwal Sholat Yak Langah Sarak
Jadwal Sholat Laṟm Das̲h̲tah, (Larm Dashtah)
Jadwal Sholat Dilaṟamow Kanj, (Dilaramow Kanj)
Jadwal Sholat Kōh-e Kanḏow Sang, (Koh-e Kandow Sang)
Jadwal Sholat Sūriyān, (Suriyan)
Jadwal Sholat Ḏaḏah Dowlān Shēlah, (Dadah Dowlan Shelah)
Jadwal Sholat Darahhā-ye Hīl, (Darahha-ye Hil)
Jadwal Sholat Gōsfand Darah, (Gosfand Darah)
Jadwal Sholat Laṟm Shēlah, (Larm Shelah)
Jadwal Sholat Barchī Nāw, (Barchi Naw)
Jadwal Sholat Dūchī Khwā Ghunḏêy, (Duchi Khwa Ghundey)
Jadwal Sholat Kārēz-e ‘Abdul ‘Alī, (Karez-e `Abdul `Ali)
Jadwal Sholat Jōy-e Qal‘ah-ye Jabār Khān, (Joy-e Qal`ah-ye Jabar Khan)
Jadwal Sholat Dasht-e Sifand Darah