Jadwal Sholat Wilāyat-e Kunaṟ

AF / Kunar / Wilāyat-e Kunaṟ

Arah Kiblat Wilāyat-e Kunaṟ

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Kunaṟ

Arah Kompas: 249.3°
Arah Kiblat Wilāyat-e Kunaṟ, Kunar: Arah Kompas: 249.3° Arah Yang Benar: 252.1°. Variasi Magnetik: -2.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Kunaṟ Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Kunaṟ, Wilayat-e Kunar, Konar, Kunar, Kunarha, Kunaṟ, Kuner Province, Velayat-e Konar, Velayat-e Konarha, Velāyat-e Konar, Velāyat-e Konarhā, Wilāyat-e Kunar

Jadwal Sholat Ṯōs Kalā, (Tos Kala)
Jadwal Sholat Chêrgō Kamar, (Chergo Kamar)
Jadwal Sholat Punḏ Sar, (Pund Sar)
Jadwal Sholat Kats Barī Sar, (Kats Bari Sar)
Jadwal Sholat Bābī Nāw, (Babi Naw)
Jadwal Sholat Chinār Bānḏah, (Chinar Bandah)
Jadwal Sholat Kajgal
Jadwal Sholat Tsāngār Darah, (Tsangar Darah)
Jadwal Sholat Perone
Jadwal Sholat Mullāyānō Kêlay, (Mullayano Kelay)
Jadwal Sholat Qaţār Kalā, (Qatar Kala)
Jadwal Sholat Shnē Kamarē, (Shne Kamare)
Jadwal Sholat Māshōgal, (Mashogal)
Jadwal Sholat Gaṟīgāl Mōṟah, (Garigal Morah)
Jadwal Sholat Kūzah Qamchī, (Kuzah Qamchi)
Jadwal Sholat Tsāngār Darah, (Tsangar Darah)
Jadwal Sholat Bar Bāgh, (Bar Bagh)
Jadwal Sholat Shêgē Kōrūnah, (Shege Korunah)
Jadwal Sholat Shāmīr Kōṯ, (Shamir Kot)
Jadwal Sholat Ṟūngal Khwaṟ, (Rungal Khwar)
Jadwal Sholat Qamchay Darah
Jadwal Sholat Wuṯahpūr, (Wutahpur)
Jadwal Sholat Chalīmzī Chinār Mōṟah, (Chalimzi Chinar Morah)
Jadwal Sholat Qowru
Jadwal Sholat Chinār Nāw, (Chinar Naw)