Jadwal Sholat Wilāyat-e Lōgar

AF / Logar / Wilāyat-e Lōgar

Arah Kiblat Wilāyat-e Lōgar

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Lōgar

Arah Kompas: 249.1°
Arah Kiblat Wilāyat-e Lōgar, Logar: Arah Kompas: 249.1° Arah Yang Benar: 251.8°. Variasi Magnetik: -2.7°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Lōgar Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Lōgar, Wilayat-e Logar, Logar, Loogard, Lowgar, Luger Province, Lōgar, Velayat-e Lowgar, Velāyat-e Lowgar

Jadwal Sholat Rāghêh, (Ragheh)
Jadwal Sholat Tapahhā-ye Khwājah Ḩasan, (Tapahha-ye Khwajah Hasan)
Jadwal Sholat Dubanday
Jadwal Sholat Khōshī, (Khoshi)
Jadwal Sholat Chinārī, (Chinari)
Jadwal Sholat Kārēz-e ‘Azīzī, (Karez-e 'Azizi)
Jadwal Sholat Arat
Jadwal Sholat Kaz̲h̲ē Zawar, (Kazhe Zawar)
Jadwal Sholat Tōr Tsêlī Dasht, (Tor Tseli Dasht)
Jadwal Sholat Paīram, (Pairam)
Jadwal Sholat Gul Muḩammad Khēl, (Gul Muhammad Khel)
Jadwal Sholat Tapahhā-ye Kōtal-e Tēgh, (Tapahha-ye Kotal-e Tegh)
Jadwal Sholat Bālā Deh, (Bala Deh)
Jadwal Sholat Daryā Khān, (Darya Khan)
Jadwal Sholat Khūshī, (Khushi)