Jadwal Sholat Wilāyat-e Nīmrōz

AF / Nimroz / Wilāyat-e Nīmrōz

Arah Kiblat Wilāyat-e Nīmrōz

N E S W

Arah Kiblat Wilāyat-e Nīmrōz

Arah Kompas: 247.8°
Arah Kiblat Wilāyat-e Nīmrōz, Nimroz: Arah Kompas: 247.8° Arah Yang Benar: 250.2°. Variasi Magnetik: -2.4°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wilāyat-e Nīmrōz Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wilāyat-e Nīmrōz, Wilayat-e Nimroz, Chakansur, Chakhansoor, Chakhnsoor, Chekhansor Province, Chekhansur, Nim Roz, Nimroz, Nimroze, Nimruz, Nīmrōz, Nīmrūz, Seistan, Sistan, Velayat-e Chakhansur, Velayat-e Nimruz, Velāyat-e Chakhānsūr, Velāyat-e Nīmrūz

Jadwal Sholat Shēlah-e Pasqolleh-ye Ebrāhīm, (Shelah-e Pasqolleh-ye Ebrahim)