Jadwal Sholat Parwān

AF / Parwan / Parwān

Arah Kiblat Parwān

N E S W

Arah Kiblat Parwān

Arah Kompas: 246.7°
Arah Kiblat Parwān, Parwan: Arah Kompas: 246.7° Arah Yang Benar: 249.7°. Variasi Magnetik: -3°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Parwān Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Parwān, Parwan, Parvan, Parvān, Perwan Province, Velayat-e Parvan, Velāyat-e Parvān, Wilayat-e Parwan, Wilāyat-e Parwān

Jadwal Sholat Darāz Gird, (Daraz Gird)
Jadwal Sholat Fondukistan
Jadwal Sholat Sadvar
Jadwal Sholat Ishturshahr
Jadwal Sholat Şadwār, (Sadwar)
Jadwal Sholat Kōh-e Ishtur Shār, (Koh-e Ishtur Shar)
Jadwal Sholat Shēlah-e Mīānaqowl, (Shelah-e Mianaqowl)
Jadwal Sholat Jar-e Namakāw, (Jar-e Namakaw)
Jadwal Sholat Ābgird, (Abgird)
Jadwal Sholat Dahan-e Khushkak
Jadwal Sholat Namak Āv, (Namak Av)
Jadwal Sholat Kārlay, (Karlay)
Jadwal Sholat Shēlah-ye Kārlay, (Shelah-ye Karlay)
Jadwal Sholat Pā’īn Deh, (Pa'in Deh)
Jadwal Sholat Kōh-e Khushkak, (Koh-e Khushkak)
Jadwal Sholat Miyāndeh, (Miyandeh)
Jadwal Sholat Shēlah-ye Fundaq Sutān, (Shelah-ye Fundaq Sutan)
Jadwal Sholat Shēlah-ye Ḩājatgāh, (Shelah-ye Hajatgah)
Jadwal Sholat Kōh-e Kuhnah Deh, (Koh-e Kuhnah Deh)
Jadwal Sholat Bāghchah Mazār, (Baghchah Mazar)