Jadwal Sholat Sar-e Pul

AF / Sar-e Pol / Sar-e Pul

Arah Kiblat Sar-e Pul

N E S W

Arah Kiblat Sar-e Pul

Arah Kompas: 241.6°
Arah Kiblat Sar-e Pul, Sar-e Pol: Arah Kompas: 241.6° Arah Yang Benar: 245°. Variasi Magnetik: -3.4°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Sar-e Pul Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Sar-e Pul, Sar-e Pol, Velayat-e Sar-e Pol, Velāyat-e Sar-e Pol, Wilayat-e Sar-e Pul, Wilāyat-e Sar-e Pul

Jadwal Sholat Howārbā’ī, (Howarba'i)
Jadwal Sholat Shēlah-ye Darah-ye Zamchī, (Shelah-ye Darah-ye Zamchi)
Jadwal Sholat Darah-ye Zamchī, (Darah-ye Zamchi)
Jadwal Sholat Shēlah-ye Howārbā’ī, (Shelah-ye Howarba'i)
Jadwal Sholat Nayzār, (Nayzar)
Jadwal Sholat Kaftar Khān, (Kaftar Khan)
Jadwal Sholat Kōh-e Shōrak, (Koh-e Shorak)
Jadwal Sholat Band-e Āb-e Bārīk, (Band-e Ab-e Barik)
Jadwal Sholat Bōztaypah, (Boztaypah)
Jadwal Sholat Band-e Afghānbāy wa Band-e Fōlād, (Band-e Afghanbay wa Band-e Folad)
Jadwal Sholat Jar-e Tīrak, (Jar-e Tirak)
Jadwal Sholat Band-e Afghānbāyo, (Band-e Afghanbayo)
Jadwal Sholat Kōh-e Chakazār, (Koh-e Chakazar)
Jadwal Sholat Band-e Fōlād, (Band-e Folad)
Jadwal Sholat Kōtal-e Surkh, (Kotal-e Surkh)
Jadwal Sholat Dehyak
Jadwal Sholat Ikhtīār, (Ikhtiar)