Jadwal Sholat Parish of Saint George

AG / Saint George / Parish of Saint George

Arah Kiblat Parish of Saint George

N E S W

Arah Kiblat Parish of Saint George

Arah Kompas: 80.7°
Arah Kiblat Parish of Saint George, Saint George: Arah Kompas: 80.7° Arah Yang Benar: 66.1°. Variasi Magnetik: 14.6°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Parish of Saint George Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Parish of Saint George, Saint George, Saint-George

Jadwal Sholat Fitches Creek
Jadwal Sholat Saint George’s Hill, (Saint George's Hill)
Jadwal Sholat Piggotts Hill
Jadwal Sholat Piggotts
Jadwal Sholat Osbourn
Jadwal Sholat Weirs
Jadwal Sholat Paynters
Jadwal Sholat Cedar Valley Mill
Jadwal Sholat Carlisle
Jadwal Sholat Fitches Creek Bay
Jadwal Sholat Gunthorpes
Jadwal Sholat Branns Hamlet
Jadwal Sholat Sampson Hill
Jadwal Sholat Cinnamon Island
Jadwal Sholat Kentish
Jadwal Sholat Tomlinson
Jadwal Sholat Lindsay Hill
Jadwal Sholat Cassada Gardens
Jadwal Sholat Powells Hill
Jadwal Sholat Ottos New Town
Jadwal Sholat Blackmans Point
Jadwal Sholat Parham Hill
Jadwal Sholat Clare Hall
Jadwal Sholat Winthorpes Foot Creek
Jadwal Sholat Mount Pleasant
Jadwal Sholat Saint John’s, (Saint John's)
Jadwal Sholat Vernons
Jadwal Sholat Barnes Hill
Jadwal Sholat Lightfoots
Jadwal Sholat Parham
Jadwal Sholat Belmont
Jadwal Sholat The Grove
Jadwal Sholat Cedar Hill
Jadwal Sholat Mount Joy
Jadwal Sholat Potters Village
Jadwal Sholat Twenty Hill
Jadwal Sholat Potters Buff
Jadwal Sholat Crabs Mill
Jadwal Sholat Skerretts
Jadwal Sholat Scotts Hill
Jadwal Sholat Bellevue Heights
Jadwal Sholat Ottos Hill
Jadwal Sholat Barnes Hill
Jadwal Sholat Vernon’s Island, (Vernon's Island)
Jadwal Sholat New Winthorpes
Jadwal Sholat Winthorpes Bay
Jadwal Sholat Belmont Hill
Jadwal Sholat Saint Johnston Village
Jadwal Sholat Scotts Hill
Jadwal Sholat Fellingo Shoal
Jadwal Sholat Barnacle Point
Jadwal Sholat Saint Johnston Village
Jadwal Sholat Gambles Terrace
Jadwal Sholat Ottos Hill
Jadwal Sholat North Sound
Jadwal Sholat Belmont Hill
Jadwal Sholat Sutherlands Development
Jadwal Sholat Parham Harbour
Jadwal Sholat High Point
Jadwal Sholat Woods
Jadwal Sholat Hand Point
Jadwal Sholat Sutherlands Development
Jadwal Sholat Old Fort Point
Jadwal Sholat Gambles
Jadwal Sholat Potters Village
Jadwal Sholat Vernon’s Island, (Vernon's Island)
Jadwal Sholat Parham Harbour
Jadwal Sholat Dutchman Bay
Jadwal Sholat Twenty Hill
Jadwal Sholat Herberts
Jadwal Sholat Skerretts
Jadwal Sholat North Sound
Jadwal Sholat Cedar Hill
Jadwal Sholat Herberts
Jadwal Sholat Gambles
Jadwal Sholat Sea View Farm
Jadwal Sholat Renfrew
Jadwal Sholat Potters Buff
Jadwal Sholat Clare Hall
Jadwal Sholat Old Fort Point
Jadwal Sholat Crabs Peninsula
Jadwal Sholat Parham
Jadwal Sholat Belmont
Jadwal Sholat Shoal Point
Jadwal Sholat Freemans
Jadwal Sholat Sherwood
Jadwal Sholat Crabs Peninsula
Jadwal Sholat Parham Hill
Jadwal Sholat Renfrew
Jadwal Sholat Maiden Island
Jadwal Sholat Vernons
Jadwal Sholat Bellevue Heights
Jadwal Sholat Kettle Bottom Shoals
Jadwal Sholat Shoal Bay
Jadwal Sholat Santa Maria Hill
Jadwal Sholat Ottos New Town
Jadwal Sholat Sherwood
Jadwal Sholat Branns Hamlet
Jadwal Sholat Woods
Jadwal Sholat Mount Joy