Jadwal Sholat Parish of Saint Mary

AG / Saint Mary / Parish of Saint Mary

Arah Kiblat Parish of Saint Mary

N E S W

Arah Kiblat Parish of Saint Mary

Arah Kompas: 80.7°
Arah Kiblat Parish of Saint Mary, Saint Mary: Arah Kompas: 80.7° Arah Yang Benar: 66.1°. Variasi Magnetik: 14.6°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Parish of Saint Mary Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Parish of Saint Mary, Saint Mary, Saint-Mary

Jadwal Sholat Christian Valley
Jadwal Sholat Cashew Hill
Jadwal Sholat McNish Mountain
Jadwal Sholat Halls
Jadwal Sholat Golden Grove
Jadwal Sholat Smith Hill
Jadwal Sholat Mount Obama
Jadwal Sholat Sage Hill
Jadwal Sholat Rock Peak
Jadwal Sholat Botts Peak
Jadwal Sholat Dark Valley
Jadwal Sholat Hamiltons
Jadwal Sholat Brown Hill
Jadwal Sholat Fig Tree Hill
Jadwal Sholat Ebenezer
Jadwal Sholat Green Hill
Jadwal Sholat Green Castle
Jadwal Sholat Belvedere
Jadwal Sholat Shekerley Mountains
Jadwal Sholat Cade Peak
Jadwal Sholat Blubber Valley
Jadwal Sholat Creekside
Jadwal Sholat Dunnings
Jadwal Sholat Bendals
Jadwal Sholat Harveys
Jadwal Sholat Orange Valley Mill
Jadwal Sholat Cedar Hall
Jadwal Sholat Monteros Hill
Jadwal Sholat Green Castle Hill
Jadwal Sholat Roses
Jadwal Sholat Tottenham Park
Jadwal Sholat Willocks
Jadwal Sholat Emanuel
Jadwal Sholat Brooks Old Mill
Jadwal Sholat Saint Lukes
Jadwal Sholat Green Castle Hill
Jadwal Sholat Jennings
Jadwal Sholat Tramontania
Jadwal Sholat John Hughes
Jadwal Sholat Bolans Hill
Jadwal Sholat Cades Bay
Jadwal Sholat Wallings Reservoir
Jadwal Sholat Claremont
Jadwal Sholat Cedar Hall
Jadwal Sholat Bolands
Jadwal Sholat Jolly Hill
Jadwal Sholat Sawcolts
Jadwal Sholat Dunnings
Jadwal Sholat Creekside
Jadwal Sholat Emanuel
Jadwal Sholat Green Hill
Jadwal Sholat Jennings
Jadwal Sholat Body Pond
Jadwal Sholat Yorks
Jadwal Sholat Canditch Hill
Jadwal Sholat Garden Hill
Jadwal Sholat Willneks Hill
Jadwal Sholat Saint Lukes
Jadwal Sholat Cocks Hill
Jadwal Sholat Goat Head
Jadwal Sholat Bishops
Jadwal Sholat Ebenezer
Jadwal Sholat Belvedere
Jadwal Sholat Urlings
Jadwal Sholat Green Castle
Jadwal Sholat Bendals
Jadwal Sholat Morris Bay
Jadwal Sholat Old Road
Jadwal Sholat Morris Bay
Jadwal Sholat Blubber Valley
Jadwal Sholat Brown Hill
Jadwal Sholat Picarts
Jadwal Sholat Curtain Bluff
Jadwal Sholat Flat Top Hill
Jadwal Sholat Cades Bay
Jadwal Sholat Yorks
Jadwal Sholat Crab Hill
Jadwal Sholat Jolly Hill
Jadwal Sholat Monteros Hill
Jadwal Sholat Jolly Harbour
Jadwal Sholat Fish Pond
Jadwal Sholat Rock Peak
Jadwal Sholat Martin Hill
Jadwal Sholat Dark Wood
Jadwal Sholat Road Fort
Jadwal Sholat Golden Grove
Jadwal Sholat Follys
Jadwal Sholat Olivers
Jadwal Sholat Smith Hill
Jadwal Sholat Lignum Vitae Bay
Jadwal Sholat Signal Hill
Jadwal Sholat Middle Reef
Jadwal Sholat Buckleys
Jadwal Sholat Martin Hill
Jadwal Sholat Valley Church Bay
Jadwal Sholat Bolands
Jadwal Sholat Jolly Hill Salt Pond
Jadwal Sholat Carlisle Bay
Jadwal Sholat McNish Mountain
Jadwal Sholat Johnsons Point