Jadwal Sholat Oggau am Neusiedler See

AT / Burgenland / Oggau am Neusiedler See

Arah Kiblat Oggau am Neusiedler See

N E S W

Arah Kiblat Oggau am Neusiedler See

Arah Kompas: 133.2°
Arah Kiblat Oggau am Neusiedler See, Burgenland: Arah Kompas: 133.2° Arah Yang Benar: 136.7°. Variasi Magnetik: -3.6°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Oggau am Neusiedler See Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Oggau am Neusiedler See

Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat Schützen am Gebirge, (Schuetzen am Gebirge)
Jadwal Sholat Oggau
Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat Eisbach
Jadwal Sholat Notbach
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Nordburgenland
Jadwal Sholat Nordburgenland
Jadwal Sholat Nordburgenland
Jadwal Sholat Eisbach
Jadwal Sholat Notbach
Jadwal Sholat Schützen am Gebirge, (Schuetzen am Gebirge)
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat Wulka
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Eisbach
Jadwal Sholat Notbach
Jadwal Sholat Oggau
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Wulka
Jadwal Sholat Oggau
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat Oggau
Jadwal Sholat Schützen am Gebirge, (Schuetzen am Gebirge)
Jadwal Sholat Schützen am Gebirge, (Schuetzen am Gebirge)
Jadwal Sholat Wulka
Jadwal Sholat Oggau
Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Eisbach
Jadwal Sholat Notbach
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Nordburgenland
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat Oslip
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat Nordburgenland
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat St. Margarethener Seebad
Jadwal Sholat Rust
Jadwal Sholat Kogel
Jadwal Sholat Oslip