Jadwal Sholat Frauenstein

AT / Carinthia / Frauenstein

Arah Kiblat Frauenstein

N E S W

Arah Kiblat Frauenstein

Arah Kompas: 129.1°
Arah Kiblat Frauenstein, Carinthia: Arah Kompas: 129.1° Arah Yang Benar: 132.1°. Variasi Magnetik: -3°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Frauenstein Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Frauenstein, Frauehnshtajn, fu lao en shi tai yin, Фрауэнштайн, 弗劳恩施泰因

Jadwal Sholat Frauenstein
Jadwal Sholat Eggen
Jadwal Sholat Salbrechtkopf
Jadwal Sholat Dreifaltigkeit
Jadwal Sholat Zwein
Jadwal Sholat Zedroß, (Zedross)
Jadwal Sholat Gray
Jadwal Sholat Hörzenbrunn, (Hoerzenbrunn)
Jadwal Sholat Kolbenberg
Jadwal Sholat Stromberg
Jadwal Sholat Nußberg, (Nussberg)
Jadwal Sholat Finsterdorf
Jadwal Sholat Pflugern
Jadwal Sholat Laggen
Jadwal Sholat Waggendorf
Jadwal Sholat Sögerberg, (Soegerberg)
Jadwal Sholat Föbing, (Foebing)
Jadwal Sholat Dörfl, (Doerfl)
Jadwal Sholat Reidenau
Jadwal Sholat Schaumboden
Jadwal Sholat Niederdorf
Jadwal Sholat Birbühel, (Birbuehel)
Jadwal Sholat Äußere Wimitz, (AEussere Wimitz)
Jadwal Sholat Grassen
Jadwal Sholat Kraig
Jadwal Sholat Predl
Jadwal Sholat Dörfl, (Doerfl)
Jadwal Sholat Grassendorf
Jadwal Sholat Sörgerberg, (Soergerberg)
Jadwal Sholat Gruska
Jadwal Sholat Föbing, (Foebing)
Jadwal Sholat Treffelsdorf
Jadwal Sholat Finsterdorf
Jadwal Sholat Birbühel, (Birbuehel)
Jadwal Sholat Äußere Wimitz, (AEussere Wimitz)
Jadwal Sholat Hörzenbrunn, (Hoerzenbrunn)
Jadwal Sholat Lorenziberg
Jadwal Sholat Leiten
Jadwal Sholat Fachau
Jadwal Sholat Gauerstall
Jadwal Sholat Dornhof
Jadwal Sholat Gassing
Jadwal Sholat Gray
Jadwal Sholat Obermühlbach, (Obermuehlbach)
Jadwal Sholat Schaumboden
Jadwal Sholat Graßdorf, (Grassdorf)
Jadwal Sholat Hammergraben
Jadwal Sholat Schneebauerberg
Jadwal Sholat Niederdorf
Jadwal Sholat Fachau
Jadwal Sholat Gauerstall
Jadwal Sholat Reidenau
Jadwal Sholat Überfeld, (UEberfeld)
Jadwal Sholat Laggen
Jadwal Sholat Stammerdorf
Jadwal Sholat Pflugern
Jadwal Sholat Predl
Jadwal Sholat Waggendorf
Jadwal Sholat Leiten
Jadwal Sholat Hammergraben
Jadwal Sholat Überfeld, (UEberfeld)
Jadwal Sholat Kraig
Jadwal Sholat Frauenstein
Jadwal Sholat Dornhof
Jadwal Sholat Zensweg
Jadwal Sholat Zensweg
Jadwal Sholat Graßdorf, (Grassdorf)
Jadwal Sholat Sögerberg, (Soegerberg)
Jadwal Sholat Obermühlbach, (Obermuehlbach)
Jadwal Sholat Lorenziberg
Jadwal Sholat Graßdorf, (Grassdorf)
Jadwal Sholat Treffelsdorf
Jadwal Sholat Gruska
Jadwal Sholat Zedroß, (Zedross)
Jadwal Sholat Grassendorf
Jadwal Sholat Sörgerberg, (Soergerberg)
Jadwal Sholat Schneebauerberg