Jadwal Sholat Klein St. Paul

AT / Carinthia / Klein St. Paul

Arah Kiblat Klein St. Paul

N E S W

Arah Kiblat Klein St. Paul

Arah Kompas: 129.5°
Arah Kiblat Klein St. Paul, Carinthia: Arah Kompas: 129.5° Arah Yang Benar: 132.6°. Variasi Magnetik: -3.1°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Klein St. Paul Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Klein St. Paul

Jadwal Sholat Grünburg, (Gruenburg)
Jadwal Sholat Katschniggraben
Jadwal Sholat Granihütte, (Granihuette)
Jadwal Sholat Buch
Jadwal Sholat Müllergraben, (Muellergraben)
Jadwal Sholat Dullberg
Jadwal Sholat Sankt Oswald
Jadwal Sholat Unterwietingberg
Jadwal Sholat Dulberg
Jadwal Sholat Oberwietingberg
Jadwal Sholat Prailing
Jadwal Sholat Hornberg
Jadwal Sholat Wieting
Jadwal Sholat Drattrum
Jadwal Sholat Raffelsdorf
Jadwal Sholat Wietersdorf
Jadwal Sholat Gertrusk
Jadwal Sholat Filfing
Jadwal Sholat Kirchberg
Jadwal Sholat Kitschdorf
Jadwal Sholat Klein Sankt Paul
Jadwal Sholat Mösel, (Moesel)
Jadwal Sholat Silberbach
Jadwal Sholat Mariahilf
Jadwal Sholat Prailing
Jadwal Sholat Silberbach
Jadwal Sholat Schrecken Bach
Jadwal Sholat Unter Sankt Paul
Jadwal Sholat Mösel, (Moesel)
Jadwal Sholat Mariahilf
Jadwal Sholat Hinterberg
Jadwal Sholat Sankt Oswald
Jadwal Sholat Unter Sankt Paul
Jadwal Sholat Hornberg
Jadwal Sholat Hinterberg
Jadwal Sholat Mariahilf