Jadwal Sholat Straßburg

AT / Carinthia / Straßburg

Arah Kiblat Straßburg

N E S W

Arah Kiblat Straßburg

Arah Kompas: 129.3°
Arah Kiblat Straßburg, Carinthia: Arah Kompas: 129.3° Arah Yang Benar: 132.3°. Variasi Magnetik: -3°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Straßburg Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Straßburg, Strassburg, Shhrasburg, Shtrasburg, Strasbourg, Штрасбург, Щрасбург

Jadwal Sholat Edling
Jadwal Sholat Unteraich
Jadwal Sholat Ratschach
Jadwal Sholat Wildbach
Jadwal Sholat Mannsdorf
Jadwal Sholat Straßburg-Stadt, (Strassburg-Stadt)
Jadwal Sholat Kraßnitz, (Krassnitz)
Jadwal Sholat Pabenberg
Jadwal Sholat Kreuth
Jadwal Sholat Krassnitz
Jadwal Sholat Olschnögg, (Olschnoegg)
Jadwal Sholat Mellach
Jadwal Sholat Moschitz
Jadwal Sholat Gruschitz
Jadwal Sholat Schattseite
Jadwal Sholat Hausdorf
Jadwal Sholat Langwiesenbach
Jadwal Sholat Glabötsch, (Glaboetsch)
Jadwal Sholat Dobersberg
Jadwal Sholat Olschnitz
Jadwal Sholat Langwiesen
Jadwal Sholat Lieding
Jadwal Sholat Machuli
Jadwal Sholat Kreuzen
Jadwal Sholat Dielach
Jadwal Sholat Olschnitz-Lind
Jadwal Sholat Unterrain
Jadwal Sholat Osselitzenberg
Jadwal Sholat Gundersdorf
Jadwal Sholat Moschitzberg
Jadwal Sholat Sankt Georgen
Jadwal Sholat Lieding
Jadwal Sholat Wattein
Jadwal Sholat Pirkerkogel
Jadwal Sholat Winklern
Jadwal Sholat Glabötsch, (Glaboetsch)
Jadwal Sholat Stein
Jadwal Sholat Moschitzberg
Jadwal Sholat Wattein
Jadwal Sholat Dielach
Jadwal Sholat Olschnitz
Jadwal Sholat Sankt Georgen
Jadwal Sholat Osselitzenberg
Jadwal Sholat Dobersberg
Jadwal Sholat Langwiesenbach
Jadwal Sholat Saumarkt
Jadwal Sholat Pirkerkogel
Jadwal Sholat Gundersdorf