Jadwal Sholat Kleblach-Lind

AT / Carinthia / Kleblach-Lind

Arah Kiblat Kleblach-Lind

N E S W

Arah Kiblat Kleblach-Lind

Arah Kompas: 127.9°
Arah Kiblat Kleblach-Lind, Carinthia: Arah Kompas: 127.9° Arah Yang Benar: 130.7°. Variasi Magnetik: -2.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Kleblach-Lind Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Kleblach-Lind

Jadwal Sholat Lind
Jadwal Sholat Siflitzbach
Jadwal Sholat Bärnbad, (Baernbad)
Jadwal Sholat Siflitz
Jadwal Sholat Raggnitz
Jadwal Sholat Oberallach
Jadwal Sholat Siflitzgraben
Jadwal Sholat Kleblach
Jadwal Sholat Lengholz
Jadwal Sholat Lessnig
Jadwal Sholat Fellbach
Jadwal Sholat Fellbach
Jadwal Sholat Althaus
Jadwal Sholat Alpenbühel, (Alpenbuehel)
Jadwal Sholat Obergottesfeld
Jadwal Sholat Grundgraben
Jadwal Sholat Weisswände, (Weisswaende)
Jadwal Sholat Alpenbühel, (Alpenbuehel)
Jadwal Sholat Niklaibach
Jadwal Sholat Fellberg
Jadwal Sholat Niklaibach
Jadwal Sholat Obergottesfeld
Jadwal Sholat Kreuzbühel, (Kreuzbuehel)
Jadwal Sholat Weisswände, (Weisswaende)
Jadwal Sholat Fellbach
Jadwal Sholat Fellberg
Jadwal Sholat Kleblach
Jadwal Sholat Fellbach
Jadwal Sholat Lengholz
Jadwal Sholat Grundgraben
Jadwal Sholat Lessnig
Jadwal Sholat Siflitzgraben
Jadwal Sholat Latschur
Jadwal Sholat Niklaibach