Jadwal Sholat Mörtschach

AT / Carinthia / Mörtschach

Arah Kiblat Mörtschach

N E S W

Arah Kiblat Mörtschach

Arah Kompas: 127.6°
Arah Kiblat Mörtschach, Carinthia: Arah Kompas: 127.6° Arah Yang Benar: 130.3°. Variasi Magnetik: -2.7°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Mörtschach Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Mörtschach, Moertschach

Jadwal Sholat Wetschkenkopf
Jadwal Sholat Astenbach
Jadwal Sholat Mörtschach, (Moertschach)
Jadwal Sholat Pirkachberg
Jadwal Sholat Zirknitzbach
Jadwal Sholat Dollach im Mölltale, (Dollach im Moelltale)
Jadwal Sholat Stampfen
Jadwal Sholat Großkirchheim, (Grosskirchheim)
Jadwal Sholat Wangenitzbach
Jadwal Sholat Oberrotte
Jadwal Sholat Oberlassach
Jadwal Sholat Stranach
Jadwal Sholat Mellenbach
Jadwal Sholat Unterlassach
Jadwal Sholat Döllach, (Doellach)
Jadwal Sholat Göritz, (Goeritz)
Jadwal Sholat Mitteldorf
Jadwal Sholat Ranach
Jadwal Sholat Vordere Asten
Jadwal Sholat Winklsagritz
Jadwal Sholat Sagritz
Jadwal Sholat Rettenbach
Jadwal Sholat Hintere Asten
Jadwal Sholat Asten Tal
Jadwal Sholat Hintere Asten
Jadwal Sholat Goaschnigkogel
Jadwal Sholat Sagritz
Jadwal Sholat Laitenkopf
Jadwal Sholat Winklsagritz
Jadwal Sholat Rettenbach
Jadwal Sholat Döllach, (Doellach)
Jadwal Sholat Göritz, (Goeritz)
Jadwal Sholat Mitteldorf
Jadwal Sholat Mohar
Jadwal Sholat Ranach
Jadwal Sholat Wangenitzbach
Jadwal Sholat Großkirchheim, (Grosskirchheim)
Jadwal Sholat Stranach
Jadwal Sholat Dollach im Mölltale, (Dollach im Moelltale)
Jadwal Sholat Mohar
Jadwal Sholat Zirknitzbach
Jadwal Sholat Zellinkopf
Jadwal Sholat Mellenbach