Jadwal Sholat Sachsenburg

AT / Carinthia / Sachsenburg

Arah Kiblat Sachsenburg

N E S W

Arah Kiblat Sachsenburg

Arah Kompas: 127.9°
Arah Kiblat Sachsenburg, Carinthia: Arah Kompas: 127.9° Arah Yang Benar: 130.7°. Variasi Magnetik: -2.8°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Sachsenburg Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Sachsenburg

Jadwal Sholat Knoten
Jadwal Sholat Stagor
Jadwal Sholat Lessnig
Jadwal Sholat Sachsenweg
Jadwal Sholat Knoten
Jadwal Sholat Törl, (Toerl)
Jadwal Sholat Neuberg
Jadwal Sholat Sachsenburg
Jadwal Sholat Obergottesfeld
Jadwal Sholat Lenkenspitze
Jadwal Sholat Sachsenweg
Jadwal Sholat Niklaibach
Jadwal Sholat Niklaibach
Jadwal Sholat Törl, (Toerl)
Jadwal Sholat Sachsenburg
Jadwal Sholat Lenkenspitze
Jadwal Sholat Obergottesfeld
Jadwal Sholat Sachsenweg
Jadwal Sholat Sachsenburg
Jadwal Sholat Salzkofel
Jadwal Sholat Neuberg
Jadwal Sholat Sachsenweg
Jadwal Sholat Salzkofel
Jadwal Sholat Lessnig
Jadwal Sholat Knoten
Jadwal Sholat Niklaibach
Jadwal Sholat Stagor