Jadwal Sholat Sankt Jakob im Rosental

AT / Carinthia / Sankt Jakob im Rosental

Arah Kiblat Sankt Jakob im Rosental

N E S W

Arah Kiblat Sankt Jakob im Rosental

Arah Kompas: 128.5°
Arah Kiblat Sankt Jakob im Rosental, Carinthia: Arah Kompas: 128.5° Arah Yang Benar: 131.4°. Variasi Magnetik: -2.9°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Sankt Jakob im Rosental Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Sankt Jakob im Rosental, Sankt Jakob

Jadwal Sholat Längdorf, (Laengdorf)
Jadwal Sholat Sankt Jakob
Jadwal Sholat Sankt Peter
Jadwal Sholat Berg
Jadwal Sholat Frießnitz, (Friessnitz)
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Feistritz
Jadwal Sholat Buchheim
Jadwal Sholat Dolintschach
Jadwal Sholat Pirk
Jadwal Sholat Obergoritschach
Jadwal Sholat Rosegg
Jadwal Sholat Srajach
Jadwal Sholat Frög, (Froeg)
Jadwal Sholat Schlatten
Jadwal Sholat Pulpitsch
Jadwal Sholat Dreilach
Jadwal Sholat Hum
Jadwal Sholat Rosenbach
Jadwal Sholat Tallach
Jadwal Sholat Gorintschach
Jadwal Sholat Untergoritschach
Jadwal Sholat Raun
Jadwal Sholat Dieschitz
Jadwal Sholat Mühlbach, (Muehlbach)
Jadwal Sholat Treffen
Jadwal Sholat Rosenbach
Jadwal Sholat Latschach
Jadwal Sholat Sankt Johann
Jadwal Sholat Sankt Johann
Jadwal Sholat Winkl
Jadwal Sholat Sankt Kathrein
Jadwal Sholat Dieschitz
Jadwal Sholat Mühlbach, (Muehlbach)
Jadwal Sholat Untergoritschach
Jadwal Sholat Kanin
Jadwal Sholat Sankt Stefan
Jadwal Sholat Mallenitzen
Jadwal Sholat Dragositschach
Jadwal Sholat Gorintschach
Jadwal Sholat Oberdörfl, (Oberdoerfl)
Jadwal Sholat Pulpitsch
Jadwal Sholat Sankt Egyden
Jadwal Sholat Raun
Jadwal Sholat Sankt Egyden
Jadwal Sholat Sankt Oswald
Jadwal Sholat Maria Elend
Jadwal Sholat Srajach
Jadwal Sholat Winkl
Jadwal Sholat Selkach
Jadwal Sholat Obergoritschach
Jadwal Sholat Dolintschach
Jadwal Sholat Rosegg
Jadwal Sholat Lukowitz
Jadwal Sholat Strein
Jadwal Sholat Aich
Jadwal Sholat Aich
Jadwal Sholat Treffen
Jadwal Sholat Rupertiberg
Jadwal Sholat Strein
Jadwal Sholat Rupertiberg
Jadwal Sholat Sankt Stefan
Jadwal Sholat Lukowitz
Jadwal Sholat Aich
Jadwal Sholat Rupertiberg
Jadwal Sholat Dreilach
Jadwal Sholat Latschach
Jadwal Sholat Sankt Kathrein
Jadwal Sholat Großer Dürrenbach, (Grosser Durrenbach)
Jadwal Sholat Latschach
Jadwal Sholat Sankt Stefan
Jadwal Sholat Frög, (Froeg)
Jadwal Sholat Selkach
Jadwal Sholat Oberdörfl, (Oberdoerfl)
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Berg
Jadwal Sholat Sankt Peter
Jadwal Sholat Lukowitz
Jadwal Sholat Frög, (Froeg)
Jadwal Sholat Aich
Jadwal Sholat Pirk
Jadwal Sholat Dürrkogel, (Duerrkogel)
Jadwal Sholat Großer Dürrenbach, (Grosser Durrenbach)
Jadwal Sholat Hum
Jadwal Sholat Kanin
Jadwal Sholat Oberdörfl, (Oberdoerfl)
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Sankt Egyden
Jadwal Sholat Dreilach
Jadwal Sholat Sankt Stefan
Jadwal Sholat Strein
Jadwal Sholat Dragositschach
Jadwal Sholat Mallenitzen
Jadwal Sholat Sankt Kathrein
Jadwal Sholat Buchheim
Jadwal Sholat Gratschenitzen
Jadwal Sholat Sankt Oswald
Jadwal Sholat Längdorf, (Laengdorf)
Jadwal Sholat Sankt Kathrein
Jadwal Sholat Rosegg