Jadwal Sholat Wernberg

AT / Carinthia / Wernberg

Arah Kiblat Wernberg

N E S W

Arah Kiblat Wernberg

Arah Kompas: 128.5°
Arah Kiblat Wernberg, Carinthia: Arah Kompas: 128.5° Arah Yang Benar: 131.4°. Variasi Magnetik: -2.9°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Wernberg Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Wernberg

Jadwal Sholat Sonnental
Jadwal Sholat Terlach
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Kaltschach
Jadwal Sholat Trabenig
Jadwal Sholat Damtschach
Jadwal Sholat Sand
Jadwal Sholat Krottendorf
Jadwal Sholat Bergl
Jadwal Sholat Oberwernberg
Jadwal Sholat Zettin
Jadwal Sholat Ragain
Jadwal Sholat Ostriach
Jadwal Sholat Stallhofen
Jadwal Sholat Sternberg
Jadwal Sholat Kletschach
Jadwal Sholat Oberjeserz
Jadwal Sholat Föderlach, (Foederlach)
Jadwal Sholat Schleben
Jadwal Sholat Gottestal
Jadwal Sholat Wernberg
Jadwal Sholat Kantnig
Jadwal Sholat Dragnitz
Jadwal Sholat Untertauern
Jadwal Sholat Rajach
Jadwal Sholat Fahrendorf
Jadwal Sholat Wudmath
Jadwal Sholat Lind ob Velden
Jadwal Sholat Föderlach I, (Foederlach I)
Jadwal Sholat Oberdorf
Jadwal Sholat Lichtpold
Jadwal Sholat Unter-Wernberg
Jadwal Sholat Goritschach
Jadwal Sholat Neudorf
Jadwal Sholat Köstenberg, (Koestenberg)
Jadwal Sholat Bach
Jadwal Sholat Umberg
Jadwal Sholat Oberwinklern
Jadwal Sholat Ossiacher See
Jadwal Sholat Lind ob Velden
Jadwal Sholat Lichtpold
Jadwal Sholat Sankt Niklas an der Drau
Jadwal Sholat Graschitz
Jadwal Sholat Heiligen Gestade
Jadwal Sholat Fahrendorf
Jadwal Sholat Bach
Jadwal Sholat Kantnig
Jadwal Sholat Rajach
Jadwal Sholat Drautschen
Jadwal Sholat Wudmath
Jadwal Sholat Oberwinklern
Jadwal Sholat Köstenberg, (Koestenberg)
Jadwal Sholat Zauchen
Jadwal Sholat Bergl
Jadwal Sholat Sternberg
Jadwal Sholat Sankt Ulrich
Jadwal Sholat Zauchen
Jadwal Sholat Föderlach, (Foederlach)
Jadwal Sholat Deutschberg
Jadwal Sholat Föderlach I, (Foederlach I)
Jadwal Sholat Sankt Michael
Jadwal Sholat Untertauern
Jadwal Sholat Lichtpold
Jadwal Sholat Rajach
Jadwal Sholat Lind ob Velden
Jadwal Sholat Petschnitzen
Jadwal Sholat Rudnik
Jadwal Sholat Ostriach
Jadwal Sholat Kletschach
Jadwal Sholat Umberg
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Krottendorf
Jadwal Sholat Fahrendorf
Jadwal Sholat Oberdorf
Jadwal Sholat Oberdorf
Jadwal Sholat Bach
Jadwal Sholat Großsattel, (Grosssattel)
Jadwal Sholat Gratschach
Jadwal Sholat Ossiacher See
Jadwal Sholat Oberjeserz
Jadwal Sholat Sternberg
Jadwal Sholat Heiligen Gestade
Jadwal Sholat Stallhofen
Jadwal Sholat Sand
Jadwal Sholat Petschnitzen
Jadwal Sholat Rudnik
Jadwal Sholat Stallhofen
Jadwal Sholat Egg am Faaker See
Jadwal Sholat Graschitz
Jadwal Sholat Gratschach
Jadwal Sholat Wudmath
Jadwal Sholat Sand
Jadwal Sholat Goritschach
Jadwal Sholat Neudorf
Jadwal Sholat Duel
Jadwal Sholat Ostriach
Jadwal Sholat Ossiacher See
Jadwal Sholat Bergl
Jadwal Sholat Oberjeserz
Jadwal Sholat Zauchen