Jadwal Sholat Hohenau an der March

AT / Lower Austria / Hohenau an der March

Arah Kiblat Hohenau an der March

N E S W

Arah Kiblat Hohenau an der March

Arah Kompas: 134.2°
Arah Kiblat Hohenau an der March, Lower Austria: Arah Kompas: 134.2° Arah Yang Benar: 137.9°. Variasi Magnetik: -3.7°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Hohenau an der March Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Hohenau an der March, Hohenau

Jadwal Sholat Hohenau
Jadwal Sholat Hühnerbühel, (Huhnerbuhel)
Jadwal Sholat Ringelsdorf
Jadwal Sholat Lange Lüsse, (Lange Lusse)
Jadwal Sholat Lange Lüsse, (Lange Lusse)
Jadwal Sholat Hohenau
Jadwal Sholat Ringelsdorf
Jadwal Sholat Ringelsdorf
Jadwal Sholat Hühnerbühel, (Huhnerbuhel)
Jadwal Sholat Hühnerbühel, (Huhnerbuhel)
Jadwal Sholat Hühnerbühel, (Huhnerbuhel)
Jadwal Sholat Ringelsdorf
Jadwal Sholat Lange Lüsse, (Lange Lusse)
Jadwal Sholat Hühnerbühel, (Huhnerbuhel)