Jadwal Sholat Salamá

HN / Olancho / Salamá

Arah Kiblat Salamá

N E S W

Arah Kiblat Salamá

Arah Kompas: 57°
Arah Kiblat Salamá, Olancho: Arah Kompas: 57° Arah Yang Benar: 56.6°. Variasi Magnetik: 0.4°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Salamá Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Salamá, Salama, Municipio de Salama, Municipio de Salamá

Jadwal Sholat La Jagua
Jadwal Sholat Río Quiles, (Rio Quiles)
Jadwal Sholat Quebrada Robledal
Jadwal Sholat Robledal
Jadwal Sholat La Pita
Jadwal Sholat Cerro Cecilia
Jadwal Sholat Cofradía, (Cofradia)
Jadwal Sholat El Portillo
Jadwal Sholat La Cuesta
Jadwal Sholat Sabana Grande
Jadwal Sholat Río Trancas, (Rio Trancas)
Jadwal Sholat Quebrada Salamá, (Quebrada Salama)
Jadwal Sholat Talgua
Jadwal Sholat Chuncuyo
Jadwal Sholat La Peña, (La Pena)
Jadwal Sholat Hondura Azul
Jadwal Sholat Salamá, (Salama)
Jadwal Sholat Pozo Zarco