Jadwal Sholat San Nicolás

HN / Santa Bárbara / San Nicolás

Arah Kiblat San Nicolás

N E S W

Arah Kiblat San Nicolás

Arah Kompas: 55°
Arah Kiblat San Nicolás, Santa Bárbara: Arah Kompas: 55° Arah Yang Benar: 55.6°. Variasi Magnetik: -0.5°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat San Nicolás Dengan Waktu Sholat Yang Sama

San Nicolás, San Nicolas, Municipio de San Nicolas, Municipio de San Nicolás

Jadwal Sholat San Manuel del Triunfo
Jadwal Sholat Carreto
Jadwal Sholat Santa Cruz
Jadwal Sholat Teretina
Jadwal Sholat Capulín, (Capulin)
Jadwal Sholat El Retiro
Jadwal Sholat Cerro de Teretina
Jadwal Sholat Viejo Celilac
Jadwal Sholat Cerro Jalapa
Jadwal Sholat Cruz Grande
Jadwal Sholat Cerro Jalapa
Jadwal Sholat Cerro Casposo
Jadwal Sholat Santa Cruz Cuchilla
Jadwal Sholat Cerro de Jilica
Jadwal Sholat Aguacate
Jadwal Sholat Río del Aguacate, (Rio del Aguacate)
Jadwal Sholat Cerro Coropa
Jadwal Sholat Cerro de Jilica
Jadwal Sholat Cerro Casposo
Jadwal Sholat Calichales
Jadwal Sholat San Antonio del Monte
Jadwal Sholat Candelaria
Jadwal Sholat Choloma
Jadwal Sholat Aguacate
Jadwal Sholat Río del Aguacate, (Rio del Aguacate)
Jadwal Sholat Cerro Coropa
Jadwal Sholat Capulín, (Capulin)
Jadwal Sholat El Retiro
Jadwal Sholat Cerro de Teretina
Jadwal Sholat Viejo Celilac
Jadwal Sholat Laguna El Descombro
Jadwal Sholat El Tanque
Jadwal Sholat Los Guindos
Jadwal Sholat Nueva Jalapa
Jadwal Sholat Carreto
Jadwal Sholat Santa Cruz
Jadwal Sholat Teretina