Jadwal Sholat Giske

NO / Møre og Romsdal / Giske

Arah Kiblat Giske

N E S W

Arah Kiblat Giske

Arah Kompas: 135°
Arah Kiblat Giske, Møre og Romsdal: Arah Kompas: 135° Arah Yang Benar: 135.1°. Variasi Magnetik: -0.1°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Giske Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Giske, Giske kommun

Jadwal Sholat Valderøy, (Valderoy)
Jadwal Sholat Kongshaugen
Jadwal Sholat Ålesund, (Alesund)
Jadwal Sholat Museums-parken
Jadwal Sholat Jangardsneset
Jadwal Sholat Brunholmen
Jadwal Sholat Laberget
Jadwal Sholat Vågen, (Vagen)
Jadwal Sholat Skansen
Jadwal Sholat Aspa
Jadwal Sholat Byparken i Ålesund, (Byparken i Alesund)
Jadwal Sholat Storhaugen park
Jadwal Sholat Valderhaug
Jadwal Sholat Aspøya, (Aspoya)
Jadwal Sholat Skutvika
Jadwal Sholat Fløya, (Floya)
Jadwal Sholat Husefjellet
Jadwal Sholat Lykkeneset
Jadwal Sholat Nørvøya, (Norvoya)
Jadwal Sholat Valderøya, (Valderoya)
Jadwal Sholat Bålholmen, (Balholmen)
Jadwal Sholat Aspevågen, (Aspevagen)
Jadwal Sholat Kjeholmen
Jadwal Sholat Fagervika
Jadwal Sholat Friarvika
Jadwal Sholat Knuteneset
Jadwal Sholat Skaret
Jadwal Sholat Håleberget, (Haleberget)
Jadwal Sholat Skjongskaret
Jadwal Sholat Trollhaugen
Jadwal Sholat Ravneskaret
Jadwal Sholat Slinningsneset
Jadwal Sholat Martinskjeret
Jadwal Sholat Sildegarnsholmen
Jadwal Sholat Slinningen
Jadwal Sholat Vomma
Jadwal Sholat Verpingsvika
Jadwal Sholat Litle Måsetua, (Litle Masetua)
Jadwal Sholat Aspholet
Jadwal Sholat Stølshaugen, (Stolshaugen)
Jadwal Sholat Olsvikskaret
Jadwal Sholat Olsskjeret
Jadwal Sholat Humrevika
Jadwal Sholat Skrivaren
Jadwal Sholat Skjong
Jadwal Sholat Kjerringodden
Jadwal Sholat Demma
Jadwal Sholat Aksla
Jadwal Sholat Slinningsholmen
Jadwal Sholat Steinvågneset, (Steinvagneset)
Jadwal Sholat Nordstranda
Jadwal Sholat Olsvika
Jadwal Sholat Kvennaneset
Jadwal Sholat Volsdalsneset
Jadwal Sholat Sunnmørshallen, (Sunnmorshallen)
Jadwal Sholat Røringneset, (Roringneset)
Jadwal Sholat Grødalen, (Grodalen)
Jadwal Sholat Måsetua, (Masetua)
Jadwal Sholat Skjerva
Jadwal Sholat Karenhaugen
Jadwal Sholat Heissaskaret
Jadwal Sholat Skjonghornet
Jadwal Sholat Rundehaugen
Jadwal Sholat Stolpevika
Jadwal Sholat Lampeholmen
Jadwal Sholat Kjelvika
Jadwal Sholat Skjongneset
Jadwal Sholat Vikaneset
Jadwal Sholat Kleivevågen, (Kleivevagen)
Jadwal Sholat Kverveodden
Jadwal Sholat Naustberget
Jadwal Sholat Hamnøy, (Hamnoy)
Jadwal Sholat Signaltjønna, (Signaltjonna)
Jadwal Sholat Signalen
Jadwal Sholat Olaskjeret
Jadwal Sholat Skinnbroka
Jadwal Sholat Vilhelmsholmen
Jadwal Sholat Ytterlandsvika
Jadwal Sholat Osevågen, (Osevagen)
Jadwal Sholat Moldeneset
Jadwal Sholat Nykkeholmen
Jadwal Sholat Skarbøvikane, (Skarbovikane)
Jadwal Sholat Bakkerøra, (Bakkerora)
Jadwal Sholat Ellingsøyfjorden, (Ellingsoyfjorden)
Jadwal Sholat Kråkereirmyra, (Krakereirmyra)
Jadwal Sholat Volsdalsberga
Jadwal Sholat Supaneset
Jadwal Sholat Skarbøvik, (Skarbovik)
Jadwal Sholat Kvamsneset
Jadwal Sholat Nykkeholmen
Jadwal Sholat Olsskjeret
Jadwal Sholat Drevika
Jadwal Sholat Kråkereiret, (Krakereiret)
Jadwal Sholat Volsdalen
Jadwal Sholat Moldvika
Jadwal Sholat Heissa
Jadwal Sholat Åsen, (Asen)
Jadwal Sholat Styggedalen
Jadwal Sholat Kjempetrehaugen
Jadwal Sholat Kverveaksla