Jadwal Sholat Sømna

NO / Nordland / Sømna

Arah Kiblat Sømna

N E S W

Arah Kiblat Sømna

Arah Kompas: 141°
Arah Kiblat Sømna, Nordland: Arah Kompas: 141° Arah Yang Benar: 144.1°. Variasi Magnetik: -3.1°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Sømna Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Sømna, Somna, Somna kommune, Sømna kommune

Jadwal Sholat Vik
Jadwal Sholat Sømna, (Somna)
Jadwal Sholat Kleivhågen, (Kleivhagen)
Jadwal Sholat Lommergjerdet
Jadwal Sholat Hjarttinden
Jadwal Sholat Lunnaråsen, (Lunnarasen)
Jadwal Sholat Hestkjeften
Jadwal Sholat Vikasjøen, (Vikasjoen)
Jadwal Sholat Ludvikhågen, (Ludvikhagen)
Jadwal Sholat Halvveghågen, (Halvveghagen)
Jadwal Sholat Breivikhågen, (Breivikhagen)
Jadwal Sholat Brunsberget
Jadwal Sholat Rødbergan, (Rodbergan)
Jadwal Sholat Bufjellet
Jadwal Sholat Hushågen, (Hushagen)
Jadwal Sholat Tåberget, (Taberget)
Jadwal Sholat Tannberget
Jadwal Sholat Kaldalen
Jadwal Sholat Lysdalstinden
Jadwal Sholat Sløngjemyra, (Slongjemyra)
Jadwal Sholat Viksjøen, (Viksjoen)
Jadwal Sholat Storbombarheia
Jadwal Sholat Vikmyran
Jadwal Sholat Einarhaugen
Jadwal Sholat Stortandberget
Jadwal Sholat Durmålshaugen, (Durmalshaugen)
Jadwal Sholat Fjøshågen, (Fjoshagen)
Jadwal Sholat Mekvolltua
Jadwal Sholat Handklæmyra, (Handklaemyra)
Jadwal Sholat Klubbheia
Jadwal Sholat Finnåsen, (Finnasen)
Jadwal Sholat Knyktindene
Jadwal Sholat Springeråsen, (Springerasen)
Jadwal Sholat Rogndalen
Jadwal Sholat Fagerdalsheia
Jadwal Sholat Bjørufjellet, (Bjorufjellet)
Jadwal Sholat Nonsgrova
Jadwal Sholat Steinskleppan
Jadwal Sholat Malmsfjellet
Jadwal Sholat Inner-klubben
Jadwal Sholat Ytter-Klubben
Jadwal Sholat Aspundvikhatten
Jadwal Sholat Grønlia, (Gronlia)
Jadwal Sholat Vasskaret
Jadwal Sholat Amundsgjerdfjellet
Jadwal Sholat Sjøodden, (Sjoodden)
Jadwal Sholat Ytre Fjellklaven
Jadwal Sholat Jutvika
Jadwal Sholat Djupeeinsbrekka
Jadwal Sholat Trongan
Jadwal Sholat Lilleholmen
Jadwal Sholat Gjestholmen
Jadwal Sholat Fyrholmen
Jadwal Sholat Kirkehaugen
Jadwal Sholat Sommarfjøshaugen, (Sommarfjoshaugen)
Jadwal Sholat Gjerdvassmyra
Jadwal Sholat Krunkeldalsmyra
Jadwal Sholat Steinsjøholmen, (Steinsjoholmen)
Jadwal Sholat Krunkeldalen
Jadwal Sholat Veråsen, (Verasen)
Jadwal Sholat Gjerdevatnet
Jadwal Sholat Lessfjellet
Jadwal Sholat Staurlihatten
Jadwal Sholat Gunnarsengbekken
Jadwal Sholat Stakkmoen
Jadwal Sholat Baustad
Jadwal Sholat Foraskarmyra
Jadwal Sholat Langeiensbrekka
Jadwal Sholat Skålvikfjellet, (Skalvikfjellet)
Jadwal Sholat Ørntind, (Orntind)
Jadwal Sholat Vasskarbekken
Jadwal Sholat Middagsheia
Jadwal Sholat Blessaheia
Jadwal Sholat Malmsvatnet
Jadwal Sholat Kvernskarhaugen
Jadwal Sholat Røysskjeret, (Roysskjeret)
Jadwal Sholat Sjøhaugen, (Sjohaugen)
Jadwal Sholat Steinsfjellet
Jadwal Sholat Kjellbakkneset
Jadwal Sholat Nordelva
Jadwal Sholat Heimgardshaugen
Jadwal Sholat Steinsdalen
Jadwal Sholat Trollskarhaugen
Jadwal Sholat Kleivhaugen
Jadwal Sholat Mardalsfjellet
Jadwal Sholat Kobbskjæret, (Kobbskjaeret)
Jadwal Sholat Brannåsen, (Brannasen)
Jadwal Sholat Humlebakkan
Jadwal Sholat Vettatind
Jadwal Sholat Lomtjørnan, (Lomtjornan)
Jadwal Sholat Nubben
Jadwal Sholat Baustadelva
Jadwal Sholat Vika
Jadwal Sholat Nordkleppen
Jadwal Sholat Bjønnstiodden, (Bjonnstiodden)
Jadwal Sholat Følvikmyra, (Folvikmyra)
Jadwal Sholat Viklåttan, (Viklattan)
Jadwal Sholat Hestlihaugen
Jadwal Sholat Steinsvatnet
Jadwal Sholat Fjøshaugen, (Fjoshaugen)