Jadwal Sholat Årdal

NO / Sogn og Fjordane / Årdal

Arah Kiblat Årdal

N E S W

Arah Kiblat Årdal

Arah Kompas: 135.3°
Arah Kiblat Årdal, Sogn og Fjordane: Arah Kompas: 135.3° Arah Yang Benar: 136.2°. Variasi Magnetik: -0.9°.
# Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Hijriah
Tempat Dekat Årdal Dengan Waktu Sholat Yang Sama

Årdal, Ardal

Jadwal Sholat Årdalstangen, (Ardalstangen)
Jadwal Sholat Saltviki
Jadwal Sholat Kringlehaugen
Jadwal Sholat Sløøyni, (Slooyni)
Jadwal Sholat Lysa
Jadwal Sholat Svartnobbi
Jadwal Sholat Hesthagen
Jadwal Sholat Hundshammar
Jadwal Sholat Rinden
Jadwal Sholat Einehaugane
Jadwal Sholat Nobbi
Jadwal Sholat Raunobbi
Jadwal Sholat Lysenakken
Jadwal Sholat Vasstaket
Jadwal Sholat Gjerden
Jadwal Sholat Volleskredene
Jadwal Sholat Finnsåsen, (Finnsasen)
Jadwal Sholat Dokki
Jadwal Sholat Blikseskredene
Jadwal Sholat Snipen
Jadwal Sholat Nasen
Jadwal Sholat Rugaskorane
Jadwal Sholat Gjerdesnosi
Jadwal Sholat Sjurskredi
Jadwal Sholat Årdalsvatnet, (Ardalsvatnet)
Jadwal Sholat Kyrebakkskreda
Jadwal Sholat Dugermålgrov, (Dugermalgrov)
Jadwal Sholat Kyrfossbekken
Jadwal Sholat Kyrefosskamben
Jadwal Sholat Simegen
Jadwal Sholat Storelii
Jadwal Sholat Grøvene, (Grovene)
Jadwal Sholat Kjerringskaret
Jadwal Sholat Bogaviki
Jadwal Sholat Geisdalen
Jadwal Sholat Strandagjerdet
Jadwal Sholat Seimsdal
Jadwal Sholat Seimsdalselvi
Jadwal Sholat Budeibytet
Jadwal Sholat Kvannegjelet
Jadwal Sholat Seimsdalen
Jadwal Sholat Seim
Jadwal Sholat Kobbestein
Jadwal Sholat Kolnosi
Jadwal Sholat Halsagrovi
Jadwal Sholat Seljeskori
Jadwal Sholat Dyreberg
Jadwal Sholat Kyrfoss
Jadwal Sholat Lindvikelvi
Jadwal Sholat Lindvikdalen
Jadwal Sholat Laberg
Jadwal Sholat Kolaflaten
Jadwal Sholat Avdalseken
Jadwal Sholat Matkista
Jadwal Sholat Stedjeberget
Jadwal Sholat Slettefjellet
Jadwal Sholat Geitaonabekken
Jadwal Sholat Lindegjelet
Jadwal Sholat Årdalsnosi, (Ardalsnosi)
Jadwal Sholat Tyttebærholten, (Tyttebaerholten)
Jadwal Sholat Steigeberg
Jadwal Sholat Lindgjerdssvadi
Jadwal Sholat Geitånatjørni, (Geitanatjorni)
Jadwal Sholat Steigene
Jadwal Sholat Djupedalsbekken
Jadwal Sholat Hagaskreda
Jadwal Sholat Stølslebekken, (Stolslebekken)
Jadwal Sholat Saltbuskreda
Jadwal Sholat Steigeelvi
Jadwal Sholat Hitaneset
Jadwal Sholat Botnavatnet
Jadwal Sholat Hjerta
Jadwal Sholat Saltskredgjuvet
Jadwal Sholat Hitaneshalsen
Jadwal Sholat Hest
Jadwal Sholat Timreskredgjuvet
Jadwal Sholat Avdalen
Jadwal Sholat Gloppa
Jadwal Sholat Skard
Jadwal Sholat Haugali
Jadwal Sholat Revsnes
Jadwal Sholat Steigelii
Jadwal Sholat Telefontjørni, (Telefontjorni)
Jadwal Sholat Bjørneholten, (Bjorneholten)
Jadwal Sholat Kongedokki
Jadwal Sholat Skredene
Jadwal Sholat Klypedalsnosi
Jadwal Sholat Seimsåsen, (Seimsasen)
Jadwal Sholat Vetletjørni, (Vetletjorni)